Δασική Βοτανική ΙI

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γιώργος Κοράκης

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή των δένδρων και θάμνων των δασών της Ελλάδας.

2. Σκοπός μαθήματος

Γνώση της ονομασίας, των μορφολογικών χαρακτήρων, των βιολογικών απαιτήσεων και της γεωγραφικής εξάπλωσης των πολυετών ξυλωδών ειδών, δένδρων και θάμνων, της ελληνικής χλωρίδας.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • ταυτοποιούν τη δενδρώδη και θαμνώδη χλωρίδα των δασικών οικοσυστημάτων
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Pinaceae
2 Cupressaceae, Taxaceae
3 Lauraceae, Ranunculaceae, Fagaceae
4 Betulaceae, Ulmaceae
5 Platanaceae, Rosaceae
6 Fabaceae, Anacardiaceae
7 Myrtaceae, Aceraceae
8 Cornaceae, Hippocastanaceae, Buxaceae
9 Rhamnaceae, Aquifoliaceae, Salicaceae
10 Tiliaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae
11 Apocynaceae, Oleaceae


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Pinaceae
2 Cupressaceae, Taxaceae
3 Lauraceae, Ranunculaceae, Fagaceae
4 Betulaceae, Ulmaceae
5 Platanaceae, Rosaceae
6 Fabaceae, Anacardiaceae
7 Myrtaceae, Aceraceae
8 Cornaceae, Hippocastanaceae, Buxaceae
9 Rhamnaceae, Aquifoliaceae, Salicaceae
10 Tiliaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae
11 Apocynaceae, Oleaceae

8. Συγγράμματα
  • Αθανασιάδης Νικόλαος. 1986. Δασική Βοτανική Μέρος ΙΙ - Δέντρα και Θάμνοι των Δασών της Ελλάδος. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5