Δασική Εκτιμητική και Λογιστική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Κ. Σούτσας, Καθηγητής και Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Βασικές έννοιες δασικής εκτιμητικής και σχέσεις μεταξύ τους. Κεφαλαιοποίηση δαπανών και υπολογισμός αξίας προσόδων. Αξία δασικού εδάφους και δασοσυστάδων. Εκτίμηση και αξιολόγηση της αξίας των φυσικών πόρων (άμεσοι και έμμεσοι μέθοδοι αξιολόγησης). Εκτίμηση των μη-αγοραίων περιβαλλοντικών επιπτώσεών και αγαθών. Ζημίες και αποζημιώσεις. Πραγματογνωμοσύνες. Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες και αρχές. Λογιστικές απογραφές. Εθνικοί λογαριασμοί, ισολογισμοί και φυσικοί πόροι. Εκτίμηση και λογιστική καταχώρηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης των φυσικών πόρων. Εκτίμηση και αξιολόγηση της συμβολής των φυσικών πόρων στο εθνικό προϊόν.

2. Σκοπός μαθήματος

Να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις βασικές έννοιες της δασικής εκτιμητικής και λογιστικής και ειδικότερα την εκτίμηση αξιών δασικού εδάφους, δασοσυστάδας, άλλων φυσικών πόρων και ζημιών από πυρκαγιές.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις βασικές έννοιες της αξίας του δασικού εδάφους και των δασοσυστάδων.
  • Μπορούν να εκτιμούν ζημιές και να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες
  • Εκτιμούν την αξία των δασικών και φυσικών πόρων
  • Καταρτίζουν ισολογισμούς
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Ασκήσεις - Εργαστήρια 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class, Χρήση e-Media, e-Quiz/e-Test, Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (Προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Βασικές έννοιες δασικής εκτιμητικής και λογιστικής και σχέσεις μεταξύ τους
2 Κεφαλαιοποίηση δαπανών και υπολογισμού αξίας προσόδων
3 Αξία δασικού εδάφους
4 Αξία δασοσυστάδων
5 Εκτίμηση και αξιολόγηση της αξίας των φυσικών πόρων (άμεσοι και έμμεσοι μέθοδοι αξιολόγησης)
6 Εκτίμηση των μη αγοραίων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υπηρεσιών
7 Ζημίες και αποζημιώσεις. Πραγματογνωμοσύνες
8 Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες και αρχές
9 Λογιστικές Απογραφές
10 Ισολογισμοί
11 Οικονομικός περίτροπος χρόνος – Άριστη ηλικία υλοτομίας
12 Εθνικοί λογαριασμοί και φυσικοί πόροι. Εκτίμηση και λογιστική καταχώρηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης των φυσικών πόρων
13 Εκτίμηση και αξιολόγηση της συμβολής των φυσικών πόρων στο εθνικό προϊόν.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Ποσοστό υπερτιμήσεως, εσωτερική, εξωτερική έκπτωση. Ισοδυναμία γραμματίων
2 Κεφαλαιοποίηση σταθερών ενδιάμεσων καρπώσεων
3 Ετήσιες σταθερές ή παροδικές πρόσοδοι
4 Διαλείπουσες περιοδικές πρόσοδοι σταθερές
5 Αύξουσες και φθίνουσες πρόσοδοι
6 Ράντες
7 Εύρεση της αξίας του δασικού εδάφους
8 Εύρεση της αξίας του δασικού εδάφους
9 Εύρεση της αξίας δασοσυστάδας.
10 Εκτίμηση ζημιών από πυρκαγιά
11 Σύνταξη ισολογισμών.
12 Εκτίμηση αξιών φυσικών πόρων
13 Εκτίμηση αξιών φυσικών πόρων

8. Συγγράμματα
  • Γ. Αραμπατζής και Σ. Πολύζος (επιμ), Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη
  • Κ. Μπίθας, Οικονομική Θεώρηση Περιβαλλοντικής Προστασίας, Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2006.
  • Σημειώσεις του διδάσκοντα

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5