Δασική Εντομολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Καρανικόλα Παρασκευή

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Μορφολογία, ανατομία και συστηματική των εντόμων. Περιγραφή των σημαντικότερων δασικών εντόμων και μέθοδοι καταπολέμησης τους.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών στην αναγνώριση των σημαντικότερων εντόμων που προκαλούν βλάβες στα δασικά δέντρα.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • μπορούν να κατατάσσουν τα έντομα σε Τάξεις
  • αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα δασικά έντομα και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση τους
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Εργαστήρια 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Power Point.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι: Συλλογή εντόμων
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Βασικοί ορισμοί, ιστορία και σημασία της εντομολογίας. Συμπτωματολογία – Βλάβες από δασικά έντομα. Οικολογία των δασικών εντόμων.
2 Πληθυσμοί εντόμων και αίτια υπεραύξησής τους. Ρύπανση της ατμόσφαιρας και προσβολές δασικών δέντρων. Φυτοπαθολογικές προσβολές και προσβολές των δασικών εντόμων.
3 Αντίσταση του περιβάλλοντος. Προσβολή, Ευπάθεια, Προσελκυστικότητα, αντοχή των δασικών δέντρων.
4 Συστηματική των εντόμων.
5 Μορφολογία και εξωτερική ανατομία των εντόμων.
6 Εσωτερική μορφολογία των εντομών. Ανάπτυξη και μεταμόρφωση
7 Έντομα φυτωρίων, εδάφους και ριζών.
8 Έντομα που προσβάλουν την Ελάτη.
9 Έντομα που προσβάλουν την Πεύκη και το Κυπαρίσσι.
10 Έντομα που προσβάλουν τηνΔρυ και την Οξιά.
11 Έντομα που προσβάλουν την Λεύκη.
12 Έντομα που προσβάλουν την ιτιά, την καστανιά και την φουντουκιά.
13 Έντομα που προσβάλουν ξυλεία σε χρήση.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1-3 Ανατομία – Μορφολογία των εντόμων
4-6 Μεταμόρφωση των εντόμων
7-8 Συστηματική των εντόμων
9-13 Αναγνώριση των σημαντικότερων εντόμων (Thaumetopoea pityocampa, Marchallina hellenica, Blastophagus piniperda κ.λπ.)

8. Συγγράμματα
  • Καϊλίδης Δ.Σ., 1992. Δασική Εντομολογία και Ζωολογία. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη
Δεν υπάρχουν άλλα συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Ξενόγλωσσα συγγράμματα διαθέτει η βιβλιοθήκη του Τμήματος.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5