Δασική Μηχανολογία

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Δήμου Βασιλική

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εκτενείς παρουσίαση και ταξινόμηση των εργαλείων και μηχανημάτων περιποίησης, ρίψης και μετατόπισης δασικών προϊόντων.

1. Περιγραφή

Κινητήρες εσωτερικής καύσεως, παρουσίαση και σύγκριση βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων. Σύστημα μετάδοσης της κίνησης αλυσοπρίονου, ελκυστήρα. Βαθμίδες τεχνολογίας, ταξινόμηση εργαλείων και μηχανημάτων δασικών εργασιών. Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου εργαλείων - μηχανημάτων - εξοπλισμού - μεθόδων εργασίας.

2. Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της διαβάθμισης και ταξινόμησης εργαλείων και μηχανημάτων δασικών εργασιών.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τα βασικά μηχανολογικά μέρη ενός τροχοφόρου μηχανικής κίνησης, υδροστατικής-μηχανικής κίνησης, υδροδυναμικής - μηχανικής κίνησης.
  • Αναγνωρίζουν και ταξινομούν εργαλεία και μηχανήματα περιποίησης, ρίψης και μετατόπισης δασικών προϊόντων και άλλων δασικών εργασιών.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 70%
  2. Ασκήσεις Εφαρμογής 30%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Power point.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

8. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Κινητήρες εσωτερικής καύσης, πως παράγεται η ισχύς, τετράχρονος κύκλος, δίχρονος κύκλος.
2 Παρουσίαση βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, σύγκριση ροπής κίνησης μεταξύ βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα, σύγκριση της απώλειας θερμότητας και της ωφέλιμης απόδοσης μεταξύ βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα, σύγκριση ρυπαντικών ουσιών μεταξύ βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα.
3 Ορυκτέλαια, βιολογικά διασπώμενα υδραυλικά λάδια. Σύστημα μετάδοσης και κίνησης ελκυστήρα, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό. Σύστημα μετάδοσης και κίνησης αλυσοπρίονου.
4 Τεχνική αρχή διεύθυνσης τροχοφόρων, τεχνική αρχή εξουδετέρωσης ανισόπεδων εδαφών.
5 Διαχωρισμός των ειδών και μέσων εργασίας σε βαθμίδες τεχνολογίας.
6 Παρουσίαση εργαλείων και των μηχανημάτων καλλιεργητικών επεμβάσεων νεοφυτείας, πυκνοφυτείας και κορμιδίων.
7 Εξοπλισμός υλοτόμου, ταξινόμηση και διαβάθμιση αλυσοπρίονου, τεχνικά χαρακτηριστικά αλυσοπρίονου. Παρουσίαση αλυσοπρίονου μηχανοχειρωνακτικής εργασίας και αλυσοπρίονο αυτοματοποιημένης μηχανικής εργασίας με υδραυλική κίνηση προσαρμοσμένο σε μηχανή.
8 Μηχανοχειρωνακτική εργασία ρίψης δέντρων. Παρουσίαση εργαλείων και μηχανημάτων ρίψης, διαχωρισμός των εργαλείων και των μηχανημάτων ρίψης μεγάλων και μικρών διαστάσεων δέντρων.
9 Παρουσίαση μηχανημάτων ρίψης μηχανοποιημένης βαθμίδας.
10 Παρουσίαση εργαλείων και μηχανημάτων αποκλάδωσης χειρωνακτικής, μηχανοχειρωνακτικής βαθμίδας.
11 Παρουσίαση μηχανημάτων μεταφοράς και μετατόπισης, διάκριση τους ανάλογα με τον εξοπλισμό μεταφοράς και την χρησιμοποιούμενη μέθοδο μετακίνησης του μετατοπιζόμενου υλικού καθώς και της κλίσης του εδάφους.
12 Παρουσίαση μηχανημάτων οδοποϊίας και τεχνικών έργων.
13 Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου εργαλείων- μηχανημάτων-εξοπλισμού και μεθόδων εργασίας, έλεγχος πιστοποίησης FPA.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Σύγκριση μηχανημάτων με βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα. Κοστολόγηση, υπολογισμός των μεταβλητών δαπανών χρήσεως μετατόπισης.
2 Ταξινόμηση εργαλείων και μηχανημάτων σε βαθμίδες τεχνολογίας.
3 Ταξινόμηση μηχανημάτων μετατόπισης ανάλογα με την τεχνική αρχή μετατόπισης του υλικού μεταφοράς.
4 Ταξινόμηση μηχανημάτων μετατόπισης ανάλογα με τις τοπογραφικές συνθήκες και τη δασοπονική μορφή.

9. Συγγράμματα
  • Δήμου, Β., 2008. Στοιχεία Δασικής Μηχανολογίας, (Πανεπιστημιακές παραδόσεις).
  • Κυριάκης, Ν., Α., 2006. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. Εκδόσεις Σοφία.
  • Μαυρίδης, Κ., 2004. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. Εκδόσεις Ίων.

10. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3