Δασική Πολιτική II

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Ταμπάκης Στυλιανός

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Στον μάθημα αυτό αφού κατατίθεται η σύγχρονη και πολύπλευρη ελληνική δασοπονική δραστηριότητα, γίνεται προσπάθεια επίλυσης των πολύπλευρων και πολύμορφων προβλημάτων της δασοπονίας στη χώρα μας.

2. Σκοπός μαθήματος

Η αποτίμηση της ελληνικής Δασικής Πολιτικής σ΄ όλους τους τομείς της δασοπονικής δραστηριότητας στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Προτάσεις και προβληματισμοί για εφαρμογή αρτιότερης Δασικής Πολιτικής.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • να αντιληφθούν τα προβλήματα της εθνικής δασοπονίας.
  • να είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις που θα οδηγούν στην προστασία του δάσους και την ευημερία της κοινωνίας.
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 60%
  2. Ασκήσεις - Εργαστήρια 40%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις μέσω PowerPoint.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής δασοπονίας.
2 Δασική ιδιοκτησία. Μορφές ιδιοκτησίας, κατανομή τους και νομοθετικό πλαίσιο.
3 Παραγωγική ικανότητα, προστατευτικές και κοινωνικές λειτουργίες του δασικού πλούτου της χώρας μας.
4 Προβλήματα χρήσης δασικών εδαφών.
5 Φορείς ιδιοκτησίας και δασοπολιτικές απόψεις για την εκμετάλλευση δημοσίων και μη δασών.
6 Δασική ανάπτυξη και δασική πολιτική στη χώρα μας.
7 Προγραμματισμός και ανάπτυξη της εθνικής δασοπονίας.
8 Τάσεις αναπτυξιακής πολιτικής. Προβλέψεις τάσεων και εξελίξεις της δασικής παραγωγής.
9 Προστασία και διατήρηση του δασικού πλούτου και η θέση της δασικής πολιτικής.
10 Δασική φορολογία.
11 Επενδύσεις και χρηματοδότηση της εθνικής δασοπονίας.
12 Δασική διοικητική.
13 Έρευνα, εκπαίδευση και δασική πολιτική.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1-6 Ασκήσεις μελέτης της Δασικής Πολιτικής ΙΙ με απλά παραδείγματα.
7-8 Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας.
9-13 Σύνθεση και παρουσίαση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με τη Δασική Πολιτική II.

8. Συγγράμματα
  • Παπασταύρου Α.Κ., 2008. Δασική Πολιτική Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, Τεύχος Β΄. Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη.
  • Δεν υπάρχουν άλλα συγγράμματα στην ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Ξενόγλωσσα συγγράμματα διαθέτει η βιβλιοθήκη του Τμήματος.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 2
Διδακτικές Μονάδες: 5