Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Λ. Σ. Ηλιάδης Καθηγητής

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Για να μάθω τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και για να μάθω τον χειρισμό ενός Η/Υ σε περιβάλλον windows, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα και ανάπτυξη ιστοσελίδων. Για να μάθω το διαδίκτυο.

1. Περιγραφή

Χειρισμός Η/Υ σε περιβάλλον windows, Επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά φύλλα, Παρουσίαση με Power point, Ανάπτυξη ιστοσελίδων με Dreamweaver, και με τη χρήση JAVASCRIPTS, Κινούμενα σχέδια με flash.

2. Σκοπός μαθήματος

Η εισαγωγή στο χειρισμό Η/Υ σε περιβάλλον windows, σε βασικές εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων, καθώς και στο διαδίκτυο.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Μπορούν να χειρίζονται το περιβάλλον των windows XP
  • Μπορούν να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν κείμενο μέσα από το Word
  • Μπορούν να αναπτύσσουν Λογιστικά Φύλλα και να κάνουν υπολογισμούς με αυτά
  • Μπορούν να κάνουν παρουσιάσεις με Power Point
  • Μπορούν να αναπτύσσουν ιστοσελίδες με Dreamweaver και να χρησιμοποιούν HTML για βασικές εφαρμογές
  • Να αναπτύσσουν απλά κινούμενα σχέδια με Flash
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 20%
  2. Εργαστήρια και Ασκήσεις Εφαρμογής 80%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Προγράμματα: Microsoft Office: Word, Ecxel, Power Point - Dreamweaver, Flash
Υλικό: Χρήση παρουσιάσεων με Powerpoint

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι - Δυνατότητα απαλλακτικών εργασιών

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Βασικές αρχές δομής και λειτουργίας ενός Η/Υ
2 Εισαγωγή στην έννοια των Λογιστικών φύλλων, Η έννοια της Συνάρτησης στα Λογιστικά φύλλα, Παραδείγματα συναρτήσεων
3 Διαδίκτυο, WWWeb, Email, FTP, Μηχανές Αναζήτησης, Ηλεκτρονικές αγορές, Ασφάλεια στο διαδίκτυο


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Εισαγωγή στο περιβάλλον των Windows
2 Επεξεργασία κειμένου, δημιουργία αποθήκευση μορφοποίηση εγγράφου
3 Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση εγγράφου
4 Λογιστικά Βιβλία, Λογιστικά φύλλα στο Excel, Εισαγωγή δεδομένων, Ταξινόμηση με βάση ένα ή δύο πεδία
5 Φίλτρα, Εισαγωγή στις Συναρτήσεις
6 Λογιστικά φύλλα Excel Συναρτήσεις Γραφικές παραστάσεις
7 Παρουσιάσεις με Powerpoint
8 Εργασία στο Διαδίκτυο, δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό
9 Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με Dreamweaver
10 Εισαγωγή στη γλώσσα HTML
11 Εισαγωγή στα Java Scripts
12 Δημιουργία κινουμένων σχεδίων με flash
13 Ενσωμάτωση κινουμένων σχεδίων σε ιστοσελίδες

8. Συγγράμματα
  • «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 8η ΕΚΔΟΣΗ, συγγραφείς BEEKMAN,QUINN, Εκδότης Γκιούρδας Μ. Ζ.Πηγής 70-74, Αθήνα Έτος Έκδοσης: 2007.
  • «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α., Λαζακίδου Αθηνά Α. Εκδόσεις Άβακας, 2004. Tηλ: 210 9024407 & 210 6399547 - Φαξ: 210 3303298 - Email:info@abakas.gr

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3