Καλλωπιστικά Δένδρα και Θάμνοι

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Γεώργιος Κοράκης

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

Γιατί να επιλέξω το μάθημα;

Η χρήση εξωτικών και ιθαγενών ειδών για καλλωπιστική χρηση ή έργα πρασίνου έχει λάβει μεγάλη έκταση τις τελευταίες δεκαετίες. Τα είδη αυτά χρησιμοποιούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους όπως πάρκα, πλατείες, δενδροστοιχίες, κήπους αλλά και για σταθεροποίηση πρανών, παρόχθιων και παράκτιων εδαφών και για παραγωγή βιομάζας. Η γνώση τους αποτελεί απαραίτητο εφόδιο του δασολόγου που θα ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με μελέτες και έργα ή θα απασχοληθεί στο δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

1. Περιγραφή

Συστηματική και περιγραφή των ειδών που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους, δενδροστοιχίες, ψηλούς-χαμηλούς φυτοφράχτες, αποκατάσταση πρανών-λατομείων, παρόχθιες και παραθαλάσσιες ζώνες, αμμοθίνες, παραγωγή βιομάζας. Είδη θερμόφιλα - υποτροπικά, αρωματικά, φαρμακευτικά.

2. Σκοπός μαθήματος

Γνώση της ονομασίας, της γεωγραφικής προέλευσης, των μορφολογικών χαρακτήρων, των βιολογικών απαιτήσεων και της ενδεικνυόμενης χρήσης των πολυετών ξυλωδών ειδών - δένδρων, θάμνων και ημίθαμνων- που χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζουν ξενικά και ιθαγενή καλλωπιστικά είδη
  • προτείνουν τα κατάλληλα είδη για δημόσια ή ιδιωτικά φυτοτεχνικά έργα
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 65%
  2. Εργαστήρια 35%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσιάσεις Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Γενικά χαρακτηριστικά των καλλωπιστικών
2 Ταξινομική. Υβρίδια-ποικιλίες-καλλιέργειες.
3 Γυμνόσπερμα Ι
4 Γυμνόσπερμα ΙΙ
5 Αγγειόσπερμα δενδρώδη Ι
6 Αγγειόσπερμα δενδρώδη ΙΙ
7 Αγγειόσπερμα δενδρώδη ΙΙΙ
8 Θάμνοι Ι
9 Θάμνοι ΙΙ
10 Φοινικοειδή
11 Αρωματικά - Φαρμακευτικά φυτά


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Καταγραφή ειδών σε αστικό περιβάλλον
2 Περιγραφή και χρήση ειδών σε αστικό περιβάλλον
3 Προτεινόμενα είδη και χρήση τους σε αστικό περιβάλλον

8. Συγγράμματα
  • Κοράκης Γεώργιος. 2008. Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι. Διδακτικές σημειώσεις. Ορεστιάδα.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3