Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Κυριαζόπουλος Απόστολος

Τύπος Μαθήματος: Επιλογής

1. Περιγραφή

Ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών. Σκοποί συστημάτων βόσκησης και η σημασία τους για τη βλάστηση και τα ζώα. Σχεδιασμός, διαδικασία, προϋποθέσεις και οικονομικές επιπτώσεις εφαρμογής των συστημάτων βόσκησης. Μορφές ολοκληρωμένης χρήσης γης.

2. Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της ορθολογικής διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων καθώς τον τρόπο εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων βόσκησης.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Μπορούν να εφαρμόζουν τα σχεδιασμένα συστήματα βόσκησης
  • Ταξινομούν και να αξιολογούν τα αγροδασοπονικά συστήματα
  • Να γνωρίζουν πως συντάσσονται οι μελέτες διαχείρισης λιβαδιών
4.Τρόπος διδασκαλίας
  1. Διαλέξεις 67%
  2. Εργαστήρια 33%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Παρουσίαση Power Point και άλλα οπτικά βοηθήματα.

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι (προαιρετικά)
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Εργαστηριακή): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Εισαγωγή. Η διαχείριση των λιβαδιών σήμερα
2 Αρχές ορθολογικής διαχείρισης λιβαδιών
3 Κατά χώρο και χρόνο οργάνωση της διαχείρισης των λιβαδιών
4 Σχεδιασμένα συστήματα βόσκησης
5 Φορείς και τρόποι εκμετάλλευσης των λιβαδιών
6 Σχέσεις κτηνοτροφίας και δασικών εκτάσεων
7 Σχέσεις κτηνοτροφίας και γεωργικών εκτάσεων
8 Ολοκληρωμένη χρήση γης
9 Αγροδασοπονία (1/2)
10 Αγροδασοπονία (2/2)
11 Βιολογική Κτηνοτροφία
12 Μελέτες διαχείρισης και βελτίωσης λιβαδιών (1/2)
13 Μελέτες διαχείρισης και βελτίωσης λιβαδιών (2/2)

8. Συγγράμματα
  • Παπαναστάσης Β. 1992. Παραδόσεις συστημάτων ανάπτυξης των λιβαδιών. Τμήμα Εκδόσεων του ΑΠΘ.
  • Αραμπατζής Γ. και Πολύζος Σ. (επιμέλεια) 2008. Φυσικοί πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Εκδόσεις Τζιώλα.

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 2
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 3