Τεχνολογία Ξύλου

Ανάλυση Μαθήματος

Διδάσκων: Αδαμόπουλος Στέργιος, Διδάσκων βάσει Π.Δ. 407/80

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

1. Περιγραφή

Τεχνολογία παραγωγής (πρώτες ύλες, μηχανήματα, στάδια παραγωγής, τεχνολογικές συνθήκες) και μεταποίησης προϊόντων ξύλου (πριστή ξυλεία, παρκέτα, ξυλόφυλλα, αντικολλητά, επικολλητά, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, χαρτί και άλλα σύνθετα προϊόντα). Ιδιότητες και χρήσεις των προϊόντων. Παραγωγή ενέργειας από ξύλο.

2. Σκοπός μαθήματος

Η γνώση των μεθόδων βιομηχανικής παραγωγής διαφόρων προϊόντων ξύλου με μηχανική και χημική κατεργασία καθώς και των τεχνικών βελτίωσης των ιδιοτήτων των προϊόντων ξύλου.

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Έχουν ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του ξύλου σε προϊόντα πρωτογενούς βιομηχανικής κατεργασίας
 2. Γνωρίζουν επαρκώς την τεχνολογία παραγωγής καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων ξύλου
  • πριστή ξυλεία
  • ξυλόφυλλα
  • αντικολλητά
  • επικολλητό ξύλο
  • μοριοπλάκες
  • ινοπλάκες
  • χαρτί
 3. Γνωρίζουν τις διάφορες κατεργασίες ξύλου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένων προϊόντων καθώς και για βελτίωση των ιδιοτήτων του

  • ξήρανση
  • άτμιση
  • προστατευτικός εμποτισμός
  • συγκόλληση

4.Τρόπος διδασκαλίας
 1. Διαλέξεις 75%
 2. Εργαστήρια / Ασκήσεις 25%
5. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας
Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

6. Αξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Ναι
Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Όχι
Ενδιάμεση αξιολόγηση: Όχι
Τελική εξέταση (Γραπτή - Προφορική): Ναι

7. Πρόγραμμα διαλέξεων - εργαστηρίων

Εβδομάδα Θεματική ενότητα διαλέξεων
1 Πριστή ξυλεία. Πολυπρίονο – ταινιοπρίονο – δισκοπρίονο. Χειρισμός κορμοτεμαχίων – πριστών. Απόδοση και ποιότητα παραγωγής
2 Φυσική και Τεχνητή ξήρανση του ξύλου. Παράγοντες ξήρανσης. Κανόνες ξήρανσης. Άτμιση
3 Προστατευτικός εμποτισμός του ξύλου. Κατηγορίες και εφαρμογές εμποτιστικών ουσιών. Μέθοδοι και συνέπειες του εμποστισμού.
4 Ξυλόφυλλα. Πρώτες ύλες, μέθοδοι παραγωγής, ποσοτική απόδοση
5 Συγκόλληση του ξύλου. Μηχανισμός και παράγοντες συγκόλλησης. Φυσικές και συνθετικές συγκολλητικές ουσίες.
6 Αντικολλητά. Πηχοπλάκες. Τεχνολογία παραγωγής και ιδιότητες αντικολλητών.
7 Επικολλητό ή σύνθετο ξύλο. Πλεονεκτήματα, χρήσεις, τεχνικές παραγωγής.
8 Μοριοπλάκες. Πρώτες ύλες. Τεχνολογία παραγωγής.
9 Ιδιότητες μοριοπλακών. Μοριοπλάκες ειδικές κατασκευής και νέα προϊόντα.
10 Ινοπλάκες. Τύποι ινοπλακών. Πρώτες ύλες και προετοιμασία.
11 Τεχνολογία παραγωγής ινοπλακών. Ιδιότητες ινοπλακών.
12 Χαρτί και προϊόντα χαρτιού. Πρώτες ύλες. Μέθοδοι πολτοποίησης. Μηχανήματα και στάδια παραγωγής. Ιδιότητες πολτού – προϊόντων χαρτιού.
13 Προϊόντα δευτερογενούς μηχανικής κατεργασίας του ξύλου. Ξύλο και παραγωγή ενέργειας.


Εβδομάδα Θεματική ενότητα εργαστηρίων
1 Αναγνώριση προϊόντων ξύλου
2 Μηχανική κατεργασία του ξύλου
3 Μηχανήματα πρίσης
4 Διαστασιολόγιο πρίσης
5 Ποιοτικός έλεγχος – τυποποίηση πριστής ξυλείας
6 Έλεγχος προόδου ξήρανσης
7 Μέθοδοι συντήρησης ξύλου
8 Ποιότητα παραγωγής ξυλοφύλλων
9 Ποιοτικός έλεγχος αντικολλητών
10 Επίσκεψη σε βιομηχανία ξύλου
11 Ποιοτικός έλεγχος μοριοπλακών
12 Ποιοτικός έλεγχος ινοπλακών
13 Ποιοτικός έλεγχος πολτού, χαρτιού και προϊόντων χαρτιού

8. Συγγράμματα
 • «Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου. Τόμος Β΄: Βιομηχανική Αξιοποίηση», Συγγραφέας : Τσουμής Γ. Εκδόσεις: Τμήμα Εκδόσεων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Έτος Έκδοσης: 2007

9. Διδακτικές μονάδες (ECTS)
Θεωρία: 3
Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1
Διδακτικές Μονάδες: 4